Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil hos kordegnen tlf. 98 14 16 98 senest fredag kl. 10.00. Kirkebilen henter og bringer til og fra kirke.

Kirkekontoret

Sønder Tranders Sogns Kirkekontor
Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ
Telefon 21 14 14 28

Åbningstider
Mandag til fredag: kl. 9.00-13.00