Administration i Gug og Sønder Tranders Kirker

Kordegnekontoret
Telefon: 21 14 14 28
Mail: soendertranders.sogn@km.dk

Kordegne
Gitte O. Nielsen

Morten Byrialsen

Telefon 21 14 14 28
 

Nøhr Sørensens Vej 7
9210 Aalborg SØ

Åbningstider :
Mandag til fredag:  kl. 10-12