Dåb

Aftale om dåb sker ved henvendelse til kordegnekontoret på telefon 21 14 14 28 eller mail soendertranders.sogn@km.dk

Hvis man som forældre ønsker sit barn døbt, skal man i første omgang henvende sig til kordegnekontoret for at lave aftale om, hvornår og i hvilken kirke man ønsker dåben. Herefter vil man blive kontaktet af den præst, der har den pågældende gudstjeneste med henblik på en samtale. En sådan samtale vil typisk finde sted i jeres hjem eller i kirken.

Ca. en gang om måneden er der mulighed for lørdagsdåb i Sønder Tranders Kirke. Oplysninger om disse datoer, sker også ved henvendelse til kordegnekontoret eller her på hjemmesiden.