Indretning

Gug Kirke er møbleret med løse stole, som kan fjernes, når man har brug for et stort gulvareal til koncerter og kirkespil.

Alter, prædikestol og døbefont er af beton og udformet med hver sin symbolik.

Ved kirkens nedre indgang findes våbenhus og venterum, og ved den øverste indgang kordegnekontor.

I krypten, som nås ad en åben betontrappe, findes konfirmandlokale, ungdomslokaler, garderobe, toiletter, teknikrum m.m.

Kirkesalen og sideskibet belyses af et større antal uafskærmede bilpærer, nedhængt fra lofterne i varierende højder.

Pærerne hænger dog lige højt over alter, døbefont og prædikestol for at fremhæve disse. Yderligere er der mulighed for at variere lysniveauet i belysningen.

Indgangszonen i bygningens sydende mellem den gamle oDe tre største rum: Kirkerummet, sideskibet og pejsestuen står i direkte forbindelse med hinanden og kan således fungere sammen ved særlige lejligheder.

Kirkerummet er næsten kvadratisk og dermed uden egentlig orientering. Alligevel er alterets plads markeret specielt ved en nicheagtig udbygning bagtil og ved et lidt kraftigere dagslys fra oven og fra siden.

Der er ingen egentlig midtergang, men bænkegrupperne på gulvet danner flere sektioner i rummet.

Stolegruppen til højre for prædikestolen g den nye fløj fremstår som et glasparti på tværs af bygningen indeholdende en hall i to etager, der integrerer kælder og stueetage. Her skabes enkle og overskuelige adgangs- og funktionsforhold med gode relationer til det gamle bygningsanlæg. Her er, foruden hallen med indgange fra øst og vest, trappe og elevator, i stuen en stor mødesal med køkken og depot, og i kælderen garderobe, toiletter og et mindre møderum.

Opvarmningen sker i den gamle del ved varmluft gennem galvaniserede rør placeret langs væggene, i den nye del ved radiatorer. 

Kirkekontoret

Sønder Tranders Sogns Kirkekontor
Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ
Telefon 21 14 14 28

Åbningstider
Mandag til fredag: kl. 10.00-12.00