Historien

I gamle dage var der både et Gug sogn og en Gug kirke. Kirken lå i nærheden af "Smedens hjørne", og der findes stadigvæk spor af en gammel kirkegård på dette sted. Gug nævnes flere gange i 1500-tallet som et sogn; i 1555 var kirken brudt ned, og sognet var således ophævet.

Den 11. juni 1945 testamenterede proprietær Hans Johan Hansen og frue Anna Dorthea Hansen, født Peen, "Beatesminde" ved Gug et jordstykke på ca. 5 tdr. land til menighedsrådet med den klausul, at der skulle bygges en kirke på stedet. Men på grund af det lille befolkningstal var der ikke noget særligt behov for en kirke. Der gik dog ikke lang tid, før Aalborg begyndte at vokse mod syd, og hvad der før var grønne marker, blev forvandlet til bebyggelse. Gug var ikke længere en lille landsby, men var i færd med at blive en forstad i storbyen.

Så kom tankerne i gang med at realisere testators planer med jordstykket. Efter ansøgning hos kirkeministeriet blev det nægtet at anlægge en kirkegård uden om den påtænkte kirke.

Først i 1969, da Sdr. Tranders sogn blev et selvstændigt pastorat uden forbindelse med det store bysogn, Sct. Markus sogn, blev det klart, at en kirke i Gug var en nødvendighed. Al den jord, der lå uden for kirkegrunden, blev solgt til Aalborg kommune, og kirkebyggeriet tog sin begyndelse 1. juli 1971.

For opførelsen af kirken stod arkitekterne Inger og Johannes Exner, som man flere år forinden havde kontakt med. Kirken blev taget i brug i 1972.

I 1996 udvidedes kirken med en tilbygning mod syd af Exners tegnestue, i samarbejde med arkitektfirmaet Dall og Lindhardtsen.

Kirkekontoret

Sønder Tranders Sogns Kirkekontor
Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ
Telefon 21 14 14 28

Åbningstider
Mandag til fredag: kl. 10.00-12.00